Taaltest Van Dale

Nu de nieuwe Dikke Van Dale uit is, vraagt de uitgever daar natuurlijk aandacht voor. Je kunt een taaltest doen via deze link. Zoals je ziet, heb ik die gedaan. Leuk! 

Score taaltest Van Dale