Notuleren

Marieke Bouwens door Anja Loepa

boekweit.txt tekst & training vindt notuleren fascinerend. U kunt bij ons terecht voor:

  • notuleren en verslagen maken
  • trainingen notuleren en verslaglegging
  • vergaderadviezen
  • individuele notuleercoaching

Waarom zou u?

pen Wij steken zo veel tijd en geld in vergaderingen dat je haast zou denken dat we het leuk vinden. Vergaderen is verschrikkelijk duur. Reken mee: productie van vergaderstukken, organisatie, vergaderuren van alle deelnemers, voorzitter en notulist, uitwerkuren van notulist en meelezer, leestijd. En dan, als alles meezit, ligt er kort na de vergadering een goed verslag waarmee men verder kan. Met alle afspraken, acties en besluiten, helder en prettig verwoord.

tafel in zeeDat is niet eenvoudig. Notuleren is een complexe taak waar veel te gemakkelijk over gedacht wordt. Roulerende notulisten of secretariële ondersteuning, er is voor beide best wat te zeggen. Als om beurten genotuleerd wordt, is er altijd een deelnemer die niet of nauwelijks meevergadert. De kwaliteit van de verslaglegging varieert, want sommige interim-notulisten hebben meer aanleg of belangstelling dan andere. 

De directiesecretaresse is ervoor opgeleid. Dat wil zeggen: zij heeft geleerd neutraal te verwoorden wat zij hoort, snel en zonder fouten. Ook is zij handig in Word en/of Excel. Maar zonder hulp van voorzitter en deelnemers kan zij onmogelijk uit iedere vergadering, ongeacht het onderwerp of de diepgang, hoofdzaken selecteren en in een logische samenhang presenteren in een verslag. Dan zou ze namelijk beter manager kunnen zijn, of vakspecialist. En zo ontvangt u een bondig, foutloos verslag dat toch de kern mist ... en in de la (of prullenbak) belandt. laptop

boekweit.txt kan u helpen efficiënter te notuleren èn te vergaderen. 

Neem contact op