Uitspraken op bezwaar schrijven

Sinds eind 2020 verzorg ik samen met een fiscaal juriste de online training Uitspraken op bezwaar schrijven voor Metris Groep. Daar krijgen wij heel leuke reacties op van de bezwaarbehandelaars. Onder andere:

'De cursus heeft mij veel inzichten gegeven met betrekking tot het schrijven van teksten. Ik verwacht dat de kwaliteit van mijn uitspraken echt omhoog is gegaan na het afronden van de cursus, dank daarvoor!'

'Goede mix van taalvaardigheid en formele aspecten bij bezwaarbehandeling.'

'De cursus heeft mij nieuwe inzichten gegeven. Ik sta nu meer stil bij mijn woordkeuze en zinsopbouw. Dit komt de leesbaarheid van mijn brieven ten goede.'

Tags: schrijven, training, overtuigen, groep, structureren, feedback, online, juridisch, formeel-juridisch, Belastingdienst