Vertrouw mij!

Cover Vertrouw mij

De oude Grieken hechtten enorm aan het gesproken woord, in de politiek, in de rechtbank maar ook ter opluistering van feesten. Er was om die reden veel aandacht voor de kwaliteit van toespraken. Van de theoretici over redevoeringen is Aristoteles de bekendste. Aristoteles onderscheidde in zijn retorica drie elementen die bijdragen aan het overtuigen van de luisteraar: logos, ethos en pathos. Logos staat daarbij voor de feiten en de geldigheid van argumenten, pathos voor je inleven in je luisteraar, 'de juiste snaar raken'. Ethos heeft te maken met betrouwbaarheid, fatsoen, imago, redelijkheid, kortom: de morele kwaliteiten van de spreker.
 
Ethos is het onderwerp van het boek Vertrouw mij! Manipulaties van imago dat ik met veel plezier gelezen heb. Ook Aristoteles wist al dat je je niet laat overtuigen door iemand die je niet vertrouwt. Nu we allemaal in onze eigen bubbel leven en ons verbazen over het geloof dat mensen hechten aan het woord van publieke figuren buiten onze bubbel, is het heel interessant om te lezen over geloofwaardigheid door de eeuwen heen. Hoe krijgen mensen met macht het voor elkaar dat zo veel mensen hen vertrouwen, ook als aangetoond wordt dat zij overdrijven, manipuleren, liegen?
 
ISBN 9789462988866

Tags: maatschappij, beleid, overtuigen, lezen, argumenteren